Xin hãy đọc kỹ thông báo về chính sách bảo mật này để hiểu rõ những điều chúng tôi tiếp nhận, sử dụng thông tin cá nhân của bạn.Nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho chúng tôi.  Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn hàng hóa và hoặc dịch vụ của chúng tôi. Thông báo này có thể thay đổi tùy từng thời điểm

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi thu thập

Tùy theo cách bạn tương tác với chúng tôi, Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau từ bạn được nêu rõ dưới đây.

Thông tin liên lạc cá nhân. Bao gồm bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp có thể cho phép chúng tôi tương tác với bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.

Thông tin từ máy tính/thiết bị di động: Bất kỳ thông tin về hệ thống máy tính hoặc thiết bị công nghệ khác mà bạn sử dụng để truy cập trang Web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP được sử dụng để kết nối máy tính hoặc thiết bị của bạn vào Internet, loại hệ điều hành, trình duyệt web. Nếu bạn truy cập inanhopgiay.com bằng thiết bị di động như điện thoại thông minh, thông tin được tiếp nhận cũng bao gồm, nếu được phép, ID thiết bị duy nhất của bạn, ID quảng cáo, vị trí địa lý và các dữ liệu thiết bị di động tương ứng.

Giá trị từ dữ liệu cá nhân của bạn

Các đoạn sau đây giải thích việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin Cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích gì

Phục vụ người tiêu dùng

Chúng tôi dùng thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích phục vụ người tiêu dùng, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu của bạn. Điều này thường yêu cầu sử dụng một số thông tin liên lạc cá nhân nhất định và thông tin về lý do của yêu cầu của bạn (ví dụ như tình trạng đơn hàng, vấn đề kỹ thuật, câu hỏi/góp ý về sản phẩm…).

Hoàn thành đơn hàng. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý và giao hàng theo các đơn hàng của bạn, thông tin cho bạn về tình trạng các đơn hàng, các địa chỉ chính xác và tiến hành xác minh danh tính và các hoạt động chống gian lận khác. Điều này bao gồm việc sử dụng một số thông tin cá nhân và thông tin thanh toán nhất định.

Mục đích chung khác (chẳng hạn như nghiên cứu nội bộ hoặc thị trường). Theo luật hiện hành, Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh tổng quát khác, như thực hiện nghiên cứu nội bộ hoặc thị trường và kiểm tra tính hiệu quả của các kế hoạch quảng cáo.

Chia sẻ thông tin cá nhân

– Ngoại trừ các trường hợp về “Sử dụng thông tin cá nhân” như đã nêu, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân quý khách ra ngoài.

– Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước pháp luật